Aktualności

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkujące miasto Poniatowa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym

Zapraszamy osoby w wieku powyżej 60 lat zamieszkujące miasto Poniatowa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym

Państwa głos pomoże w zdiagnozowaniu potrzeb i problemów w zakresie usług społecznych na terenie miasta Poniatowa. Dzięki temu planowane wsparcie w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 trafniej będzie odpowiadać na problemy lokalnej społeczności.
Ankieta jest anonimowa, a wyniki posłużą jedynie do celów statystycznych. Wypełnienie ankiety zajmie 5 – 10 minut.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/19ryT1icRA-cQF7axtazvYt7aZznXRDDv45O4RI-oZ9A/edit?usp=sharing

Ankiety w wersji papierowej dostępne są również w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej.