Aktualności

Zapraszamy na turniej bilarda

Zapraszamy na turniej bilarda o Puchar burmistrza, który odbędzie się 17 czerwca 2017 roku w Hotelu Słowik w Poniatowej.

Turniej będzie rozgrywany z podziałem na dwie grupy wiekowe:

1. Do 30 roku życia

2. Powyżej 30 roku życia

Organizator: Hotel Słowik w Poniatowej

billiard balls, ready for the break