Aktualności

Zapraszamy na Seminarium i wystawę pn. „Lubelskie śladami COP”

Urząd Miejski w Poniatowej

Narodowy  Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie

Galeria Po 111 Schodach
z  Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Lublinie

zapraszają na seminarium i wystawę
pod wspólnym tytułem

Lubelskie Ślady Centralnego Okręgu Przemysłowego

14  marca  2018 roku,  o godzinie 12.00
Kawiarnia Klubowa w Centrum Kultury Promocji i Turystyki,
Poniatowa, ul. Fabryczna 1