Aktualności

Zapraszamy na praktyki studenckie!

Burmistrz Poniatowej zaprasza chętnych na praktyki studenckie w Urzędzie Miejskim w Poniatowej oraz jednostkach organizacyjnych Gminy. Oferujemy szansę poszerzenia swojej wiedzy i zdobycia doświadczenia przydatnego w dalszej karierze zawodowej.

Studentów zainteresowanych praktykami i uzyskaniem dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 81 820 48 36 wew. 42