Aktualności

Zapraszamy na III konsultacje społeczne

W związku z kończącymi się pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 w ramach realizacji projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, serdecznie zapraszamy na trzecie spotkanie informacyjno-konsultacyjne, podczas którego zaprezentowany zostanie system wdrażania LPR wraz ze zidentyfikowanymi przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi.

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2017 r.o godzinie 16:00 w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej.

Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane lub zaangażowane w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Poniatowa: mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.

W ramach promocji projektu uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne: notatnik, długopis, pendrive (16 GB).