Aktualności

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO „NAGRODY TRZECIEGO SEKTORA”

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do „Nagrody Trzeciego Sektora” ogłoszonego przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:
– Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019;
– Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019;
– Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019;
– Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);
– Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.


Wnioski zgłoszeniowe kandydatów (w załączniku) można składać do dnia 4 września 2020 r.
Wyłonienie Laureatów nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Nagrody powołanej przez RDPP WL. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. w Lubelskim w Centrum Konferencyjnym podczas Gali III Sektora w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020).