Aktualności

Zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 r.

W związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r., przypominamy o konieczności złożenia odpowiedniego oświadczenia do 30 czerwca 2023 r. w celu skorzystania z podwyższonych limitów energii elektrycznej:

Ceny energii na poziomie z 2022 r. będą obowiązywać, jeśli nasze roczne zużycie prądu nie przekroczy: 

 • 2 MWh (2000 kWh) dla gospodarstw domowych,
 • 2,6 MWh (2600 kWh) dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami*,
 • 3 MWh (3000 kWh) dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny i rolników*,
 • 250 kWh dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD)*,
 • 2 MWh (2000 kWh) w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego*.

*pod warunkiem złożenia oświadczenia 

Oświadczenie można złożyć :

 • poprzez platformę ePUAP,
 • przez aplikację mObywatel,
 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego (PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów),
 • mailowo, na adres serwis@gkpge.pl,
 • w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego na adres PGE Obrót S.A., ulica 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Odbiorcy uprawnieni do skorzystania z podwyższonych limitów wraz z oświadczeniem muszą złożyć: 

 • rolnicy – kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny – kopię Karty Dużej Rodziny.

Więcej informacji na stronie: https://www.gkpge.pl/dla-domu/oszczedzasz-2000