Aktualności

Zakup węgla po preferencyjnej cenie

Burmistrz Poniatowej informuje, że wnioski o zakup węgla dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł składać można w Urzędzie Miejskim w Poniatowej w Punkcie Obsługi Interesanta (parter) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967).

Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:

1)    1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;

2)    1500 kg – od dnia 1   stycznia 2023 r.