Aktualności

„Zakup przyczepki transportowej do przewozu darów i prowadzenia zbiórek ulicznych”

Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowa-Miasto w dniu 30 marca 2022r. otrzymała dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO w priorytecie 5 „Wsparcie Doraźne”. Jednostka otrzymała dotację w kwocie 8210,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup przyczepki transportowej do przewozu darów i prowadzenia zbiórek ulicznych”.

Dzięki temu zakupowi OSP mogła jeszcze bardziej zaangażować się w pomoc uchodźcom z Ukrainy poprzez zorganizowanie zbiórek darów pod sklepami w Poniatowej,  transporcie darów zgromadzonych w instytucjach publicznych do miejsc przebywania Uchodźców m.in. do Domu Muzyki w Kraczewicach,  czy też pomoc w zabezpieczeniu zorganizowanych miejsc tymczasowych pobytów naszych wschodnich sąsiadów poprzez np. transport łóżek polowych, przewozu ubrań z magazynu w Kraczewicach czy też transportu żywności długoterminowej i środków higienicznych z magazynu powiatowego.

Przyczepka jest już wykorzystywana do innych społecznie użytecznych celów jak np. pomoc sołectwom w akcji „Sprzątanie Świata” czy zbiórka i transport nakrętek dla chorej dziewczynki z Kamienia.

Gratulujemy jednostce OSP Poniatowa-Miasto.