Aktualności

Zakończono roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”

Zakończono roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Na terenie miasta realizowano  równocześnie dwa zadania inwestycyjne: „Rewitalizację Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej” oraz „Rewitalizację terenu pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej”.

W ramach  rewitalizacji Placu Konstytucji wykonano remont asfaltowej nawierzchni Placu Konstytucji polegający na wymianie nawierzchni placu na nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej i  wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej.  
Na ulicy Brzozowej na odcinku od Placu Konstytucji do ulicy Wesołej, w miejscu dotychczasowej jezdni asfaltowej, ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej i zjazdami do przyległych posesji, wykonano remont nawierzchni i chodników na ulicy Targowej.
W obrębie rewitalizowanego terenu  wykonano nasadzenia układu roślinności niskiej i wysokiej, w tym drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz krzewinek zadarniających wraz z wykonaniem trawników. Zamontowano małą architekturę m.in. ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery, pergole drewniane, wiatę stalową z zadaszeniem oraz maszt flagowy. Teren oświetlają nowe stylowe lampy ledowe.

Wykonawcą była firma:
Król Stanisław STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego ul. Orlanda 19, 20-712 Lublin

 Na terenie pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja terenu pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej”, utwardzono teren placu i ciągi komunikacyjne z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych – geokrat, wykonano ścieżkę rowerową i spacerową wzdłuż zbiornika wodnego. Powstała strefa rekreacyjna i aktywnego wypoczynku z  siłownią zewnętrzną wraz z parkiem linowym oraz scena plenerowa.

Mieszkańcy mogą korzystać z nowej zadaszonej altany z miejscem do grillowania. Wykonano nasadzenia zieleni i założono nowe trawniki.
Teren został oświetlony, ustawiono nowe ławki i  kosze na śmieci.

Generalnym wykonawcą robót była firma:
STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.