Aktualności

Zakończono remont i przebudowę Kina Czyn w Poniatowej !

Informujemy, że prace związane z przebudową i remontem Kina Czyn w Poniatowej zostały zakończone, budynek został odebrany do użytkowania od Wykonawcy firmy: PROBATUS.

Zadanie pn.: „Remont i przebudowa kina Czyn wraz z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych w Poniatowej” realizowane było w ramach projektu dofinansowanego ze środków EFRR pn. „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach zorganizowanych przez Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej”.

W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji, budynek kina „Czyn” został kompleksowo wyremontowany oraz przebudowany, odtworzono (głównie na ścianie frontowej) dawny charakter budynku. Roboty budowlane polegały m.in. na wymianie konstrukcji dachu oraz jego pokrycia, przebudowie wszystkich schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych, remoncie ściany frontowej kina wraz z attyką oraz wszelkimi detalami, dociepleniu ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem tynków, przebudowie schodów wewnętrznych, sanitariatów w tym wykonanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych, pomieszczeń technicznych, kasy biletowej, szatni wraz z wydzieleniem garderoby. W całym obiekcie zostały wymienione podłogi, wykonane zostały nowe tynki, sufity podwieszane, a także wymieniono stolarkę drzwiową oraz okienną. Sala widowiskowo –  kinowa została wyposażona w sufit akustyczny (dedykowany do tego typu obiektów), nowe fotele kinowe w ilości 143 szt. oraz nową scenę wyposażoną w duży ekran kinowy, kotary, kulisy, lambrekiny jak również w kinowy sprzęt akustyczny i wizualny. Dodatkowo wykonano wszelkie instalacje elektryczne w tym system włamania i napadu, telewizję dozorową oraz instalacje sanitarne. Wykonano wentylację mechaniczną z funkcją klimatyzacji oraz przyłącze ciepłownicze. Wokół budynku wykonano zagospodarowanie terenu polegające na wymianie nawierzchni placu przed wejściem głównym, powstały chodniki oraz parking.