Aktualności

Zakończono prace związane z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Poniatowa

Zakończono prace związane z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Poniatowa.
Zadania zostały zrealizowane z udziałem dofinansowania ze środków  Funduszu Dróg Samorządowych.
1. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 108030L  na odcinku od km 0+595 do km 1+966 w miejscowości Kowala Druga”.

Kwota dofinansowania: 219 742,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 366 237,35 zł
Długość drogi objętej zadaniem: 1 371,00 m.

Wykonawca: WOD-BUD Sp. z o.o., z siedzibą w Kraśniku 23-200,
ul. Piłsudskiego 12/1.

2. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej 108053L w miejscowości Kraczewice Rządowe, gmina Poniatowa” – zakończenie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Poniatowa (Etap 2)”.

Kwota dofinansowania: 221 740,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 369 567,45 zł
Długość drogi objętej zadaniem : 1 166,11 m.

Wykonawca: WOD-BUD Sp. z o.o., z siedzibą w Kraśniku 23-200,
ul. Piłsudskiego 12/1.

3. Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej 108055L w miejscowości Poniatowa Kolonia, gmina Poniatowa” – zakończenie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Poniatowa (Etap 2)”.

Kwota dofinansowania: 482 595,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 804 325,38 zł
Długość drogi objętej zadaniem : 2 552,31 m.

Wykonawca: WOD-BUD Sp. z o.o., z siedzibą w Kraśniku 23-200,
ul. Piłsudskiego 12/1.