Aktualności

Zakończone prace remontowe w Gminie Poniatowa

Informujemy, że zakończone zostały prace remontowe w ramach projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Poniatowa.

  • Urząd Miejski w Poniatowej

Wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania oraz wymianą wszystkich grzejników. Zakres robót obejmował: wymianę wewnętrznych opraw oświetlenia, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz dobudowę windy dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

  • Szkoła Podstawowa im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie

Wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej wraz z przebudową instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą wszystkich grzejników  i ciepłej wody użytkowej oraz montaż instalacji solarnej na dachu budynku. Inwestycja obejmowała wykonanie izolacji fundamentów budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie tynku, docieplenie dachu i wymianę pokrycia dachowego, montaż instalacji odgromowej, wymianę rynien i rur spustowych. W ramach inwestycji  wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano opaskę budynku z kostki brukowej oraz nowe schody  do piwnicy budynku.

  • Stołówka przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Drugiej

Wykonanie robót budowlanych obejmujących termomodernizację budynku stołówki wraz  z przebudową instalacji centralnego ogrzewania przy Szkole Podstawowej w Kowali Drugiej. Zakres robót obejmował: wymianę grzejników, ocieplenie i izolację ścian fundamentowych, docieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie tynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie poddasza, wyminę rynien  i rur spustowych oraz wykonanie opaski z kostki brukowej.

Informujemy, że zakończone zostały prace remontowe w ramach zadania: „Przebudowa dróg manewrowych  wraz z parkingiem przy ul. Kraczewickiej na działce nr. ewid. 213/5 w Poniatowej”.