Aktualności

Zakończenie realizacji grantu pn. „Zdrowe, ziołowe, kolorowe Kuchenne Rewolucje z KGW w Dąbrowie Wronowskiej”

30 czerwca br., Koło Gospodyń Wiejskich  w Dąbrowie Wronowskiej zakończyło realizację grantu pn. „Zdrowe, ziołowe, kolorowe Kuchenne Rewolucje z KGW w Dąbrowie Wronowskiej” w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD „Owocowy Szlak” pn. „Dostosowanie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach grantu zostało zakupione wyposażenie służące przystosowaniu miejsca spotkań, w postaci stołów i krzeseł bankietowych, sprzętu AGD, dehydratora do owoców, warzyw i ziół, regałów magazynowych do przechowywania sprzętu. Zakupione zostały również akcesoria do wykonania skrzyń do Herbarium, w którym hodowane są zioła i warzywa, wykorzystywane przez członkinie KGW do organizacji warsztatów i pokazów kulinarnych. Pierwsze warsztaty pod hasłem: „Azymut na zdrowie” na temat aspektów zdrowotnych ziół, warzyw i owoców, suszenia i dehydratacji roślin, owoców i warzyw, skierowane do lokalnej społeczności cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Po realizacji grantu w dalszym ciągu będą realizowane działania dla mieszkańców miejscowości, takie jak spotkania, warsztaty i cykliczne pokazy kulinarne z wykorzystaniem ziół i innych roślin wyhodowanych w Herbarium. Realizacja grantu przyczyniła się do aktywizacji oraz wzmocnienia integracji społecznej wśród mieszkańców, w tym osób należących do grup defaworyzowanych.