Aktualności

Zakończenie realizacji grantu pn. „Przystosowanie i wyposażenie siedziby na potrzeby działania Koła Gospodyń Wiejskich w Kowali Pierwszej w celu pełnienia funkcji społeczno- kulturalnych”

30 czerwca br., Koło Gospodyń Wiejskich w Kowali Pierwszej zakończyło realizację grantu pn. „Przystosowanie i wyposażenie siedziby na potrzeby działania Koła Gospodyń Wiejskich w Kowali Pierwszej w celu pełnienia funkcji społeczno – kulturalnych” w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD „Owocowy Szlak” pn. „Dostosowanie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach grantu zostały przeprowadzone prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz położeniu glazury. Zakupione zostało również wyposażenie służące przystosowaniu miejsca spotkań tj. zestaw podtynkowy WC, zestaw szafka z umywalką, bateria umywalkowa oraz wyposażenie kuchenne w postaci urządzeń i akcesoriów kuchennych oraz sprzętów AGD.

Ponadto, zostało zakupione wyposażenie w celu utworzenia strefy rekreacji dla dzieci w postaci mobilnej kuchni błotnej dla dzieci, bazy ścieżki sensorycznej, kuchni dla dzieci, zestawu zabawek do prowadzenia terapii sensorycznej, puf do siedzenia, krzesełek i stolika. W ten sposób powstała strefa dla dzieci, która stała się nie tylko miejscem zabawy, ale również miejscem terapii dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

Dzięki przeprowadzeniu remontu i zakupowi zaplanowanego wyposażenia możliwe było rozpoczęcie organizacji wydarzeń dla społeczności lokalnej służących zaspokojeniu potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.

W okresie realizacji grantu zorganizowane zostały warsztaty skierowane do wszystkich mieszkańców miejscowości  pt. „Malowanie Mebli”, podczas których stare meble mogły dostać drugie życie. Warsztaty nie tylko wpłynęły na podwyższenie wiedzy i umiejętności osób z grup defaworyzowanych, ale również przyczyniły się do wzrostu integracji społeczności lokalnej, w tym integracji międzypokoleniowej.