Aktualności

Zakończenie inwestycji pn.„Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje turystyczne i rekreacyjne w Poniatowej”

Dzisiaj, tj. 31 lipca br., zakończono realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje turystyczne i rekreacyjne w Poniatowej”.

Zadanie było finansowane w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji była firma Edach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Jakubowicach Konińskich – Kolonia przy ul. Różanej 3, 21-003 Ciecierzyn.

Wartość inwestycji: 518 000,00 zł

Kwota pomocy dla operacji: 296 592,00 zł

w tym:

– publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR): 252 103,20 zł

– publiczne środki krajowe (wkład krajowy): 44 488,80 zł