Aktualności

Za nami otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

Dzisiaj, tj. 22 marca br., w godzinach popołudniowych w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa stanowiącej etap wstępny do sporządzenia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022-2030”. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy uwag i informacji odnośnie projektu uchwały wraz z diagnozą.

Spotkanie otworzyła zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, a następnie głos zabrał prezes firmy EuroCompas Ryszard Boguszewski, który przybliżył zebranym najważniejsze informacje dotyczące prac nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji oraz możliwości pozyskiwania środków z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027. Szczegóły opracowania diagnozy oraz wyznaczenia obszarów zdegradowanych i terenów do rewitalizacji przedstawiła pani Karolina Stasiak. W dalszej części odbyły się rozmowy i dyskusje nad wyznaczonymi terenami oraz pomysłami projektów, które już wkrótce będzie można zgłaszać do wpisania do GPR-u.

Przypominamy, że uwagi do projektu ww. uchwały można jeszcze zgłaszać do 11 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie internetowej gminy: www.um.poniatowa.pl – zakładka rewitalizacja – GPR 2022-2030.