Aktualności

XXII Rajd Śladami mjr „Zapory” i jego Żołnierzy

W dniu dzisiejszym, w Poniatowej odbył się XXII Rajd Śladami mjr „Zapory” i jego Żołnierzy, organizowany przez Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość we współpracy z Gminą Poniatowa. Była to szczególna uroczystość bowiem związana z obchodami 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Oficjalnie Rajd rozpoczęto na Placu Konstytucji 3-go Maja, gdzie Pan Zbigniew Młyniec prezes Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość otworzył uroczystość. Hołd i kwiaty złożyli: pan Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, pani Ewa Baranowska Przewodnicząca Rady Miejskie w Poniatowej, pani Aneta Poniatowska Zastępca Burmistrza Poniatowej, pan Zdzisław Niedbała przedstawiciel kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, członkowie Zrzeszenia WiN oraz Koła WiN w Poniatowej, przedstawiciele organizacji patriotycznych z miejscowości Skarżysko-Kamienna, 38 Drużyna Harcerska z Poniatowej, poczty sztandarowe, motocykliści oraz pozostali uczestnicy rajdu.

Kolejny punkt programu dotyczył złożenia kwiatów oraz zapalenia zniczy pod mogiłą poświęconą ofiarom zbrodni niemieckiej, dokonanej na terenach dawnych zakładów EDA S.A. w latach 1941-1944. Następnie delegacje udały się do siedziby Koła WiN w Poniatowej, gdzie pan Z. Młyniec wygłosił referat dotyczący Powstania Warszawskiego.

Punkt kulminacyjny Rajdu stanowiło poświęcenie nowo wzniesionego krzyża w miejscu ołtarza polowego jak również odprawienie Mszy Świętej polowej w intencji mjr. „Zapory” i Jego żołnierzy oraz walczących w Powstaniu Warszawskim. Prezes Zrzeszenia WiN pan Zbigniew Młyniec podziękował wszystkim przybyłym, w szczególności pani Anecie Poniatowskiej Zastępcy Burmistrza za otrzymane od gminy dofinansowanie, przeznaczone na organizację uroczystości. Pani Aneta Poniatowska podkreśliła wagę pamięci o walczących o wolność naszego kraju oraz o konieczności krzewienia kultywowania patriotyzmu wśród młodego pokolenia.