Aktualności

Wyprawka szkolna 2016/2017 – zmiany w programie

Podobnie jak w ubiegłych latach w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będzie program  „Wyprawka szkolna”. Zmienią się jednak jego zasady.

Pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom niepełnosprawnym. Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z wprowadzaniem do szkół podręczników dotowanych (darmowych w nauczaniu początkowym). Dofinansowanie można więc uzyskać dla uczniów tych klas, w których za zakup podręczników odpowiedzialni są rodzice.

Nieco inaczej przedstawia się kwestia pomocy dydaktycznych oraz podręczników dla uczniów, którzy nie mogą korzystać ze standardowych opracowań, a więc m.in. osób niedowidzących i niedosłyszących.

Wniosek o pomoc składać mogą prawni opiekunowie ucznia, uczeń pełnoletni, nauczyciel, pracownik socjalny lub osoba upoważniona przez opiekunów lub ucznia pełnoletniego. Wnioski należy składać u dyrektora szkoły w terminie do dnia 6 września 2016 r.

Kwoty pomocy, wynikające  z treści  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz.1045). Więcej informacji: KLIK

Druki do pobrania:

1. Oświadczenie

2. Wniosek