Aktualności

Wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP do 30 listopada 2023 r. Działanie skierowane jest do lubelskich przedsiębiorców, z przeznaczeniem na sfinansowanie rozwiązań cyfrowych, które znajdą zastosowanie w procesach biznesowych ich firm. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.