Aktualności

„Wspomnień czar” – Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Poniatowej

„Lubię wracać tam, gdzie byłem już…Na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi”. Tymi słowami piosenki wykonywanej przez Zbigniewa Wodeckiego i prezentowanej podczas uroczystości, można opisać dzisiejsze obchody Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. Wydarzenie, jak co roku było doskonałą okazją do złożenia życzeń dyrekcji, kadrze pedagogicznej i pracownikom placówki w dniu ich święta. Jednak to co wyróżniało tegoroczne spotkanie to formuła wydarzenia, która składała się z trzech części. W pierwszej – oficjalnej, w obecności pocztu sztandarowego odśpiewano hymn oraz zaprezentowano krótki rys historyczny powstania święta. Powitani zostali zaproszeni goście, m.in. burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, zastępca burmistrza Aneta Poniatowska, dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej Anna Gogół oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska. Dyrektor szkoły Rafał Pastwa wręczył listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy zostali wcieleni do reprezentacji w poczcie sztandarowym. W drugiej części odbyły się występy artystyczne przygotowane przez uczniów klasy 6 b, chóru szkolnego oraz dzieci z klasy 2 a. Zebrani w auli goście, nauczyciele, pracownicy, z rozbawieniem i uśmiechem na twarzach obejrzeli zaprezentowany program. Natomiast trzecia część wydarzenia to już „wspomnień czar”. Zaproszeni goście opowiadali o swoich latach szkolnych. Można było posłuchać refleksji o czasach podstawowej edukacji burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka i zastępcy burmistrza Anety Poniatowskiej, którzy jak za dawnych lat, specjalnie na tę okazję, ubrali się w szkolne mundurki. Tym wspominkom towarzyszyli panu i pani burmistrz ich nauczyciele: panie Janina Rosła i Maria Koziak oraz pan Andrzej Topolski. Do czasów swojej edukacji przeniosła także wszystkich zebranych na sali, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej Ewa Baranowska, której towarzyszyła nauczyciel ze szkoły średniej Danuta Jóźwik.  O swoich przygodach szkolnych opowiadał również proboszcz poniatowskiej parafii ks. dr Piotr Petryk. Podobnie dyrektor szkoły Rafał Pastwa wspominał swoją edukację oraz czasy, kiedy to tata Ryszard Pastwa – piastował funkcję dyrektora w Poniatowej przez ponad 30 lat. Na koniec tej części głos zabrały Przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Karaś oraz pani Maria Bielecka – emerytowany nauczyciel. Po wystąpieniach zostały wręczone serdeczne podziękowania za przygotowanie tego sentymentalnego spotkania pani Annie Gucmie.

Podsumowaniem dzisiejszej uroczystości było wręczenie nagród dyrektora nauczycielom i pracownikom szkoły.

Dołączamy się do wielu życzeń przekazanych dzisiaj na ręce grona pedagogicznego i pracowników szkoły, życząc wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz wytrwałości w pełnieniu tak szlachetnej misji.