Aktualności

Wspólne wiosenne sprzątanie w Gminie Poniatowa

Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk, Z-ca Burmistrza Pani Aneta Poniatowska, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Nowomiejski, radni i sołtysi zachęcają do wspólnego sprzątania Gminy. Przedstawiciele władzy wspólnie z mieszkańcami postanowili przeprowadzić wiosenne porządki i zebrać śmieci, które inni, bezrefleksyjnie wyrzucili na łono natury. W miniony weekend zebrano odpady zalegające poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania, na terenach sołectw Henin, Obliźniak, Dąbrowa Wronowska, Plizin i Poniatowa Wieś. To dopiero początek, ponieważ akcja planowana jest we wszystkich sołectwach, i będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Na terenie sołectwa Henin, akcję koordynował Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Nowomiejski, zebrano odpady i ustawiono tabliczki informujące o zakazie wyrzucania śmieci do lasu.

Akcja w sołectwie Obliźniak została przeprowadzona przez Panią Sołtys Barbarę Dzierżak. Do sprzątania chętnie włączyli się najmłodsi, a nagrodą po skończonej pracy było wspólne pieczenie kiełbasek nad ogniskiem.

Wiosenne porządki w Gminie spotkały się z aprobatą sołtysów i radnych, w sobotę 06.04 do akcji przyłączyły się sołectwa Dąbrowa Wronowska na czele z Sołtysem Panem Rafałem Hysą oraz Plizin z Sołtysem Panem Grzegorzem Klockiem.

Wielkie sprzątanie odbyło się również w Poniatowej Wsi, gdzie porządkujący zostali podzieleni na kilka licznych grup, dzięki czemu udało się zebrać kilkanaście worków odpadów.

Zachęcamy mieszkańców do włączenia się w akcję sprzątania gminy, bo estetyka otoczenia jest naszą wspólną sprawą. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie.