Aktualności

Wspierane działań edukacyjnych – „Młoda i Zdrowa”

6 lutego br., w Zespole Szkół w Poniatowej odbyły się warsztaty profilaktyczne realizowane w ramach programu edukacyjnego „Młoda i Zdrowa”, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi na cywilizacyjne zagrożenia przyczyniające się do zarażenia wirusem HPV. W spotkaniu oprócz uczennic i grona pedagogicznego, wzięły udział m.in. zastępca burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, skarbnik gminy Anna Ruta, przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska, radna Rady Miejskiej Katarzyna Krupa oraz przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Renata Orzeł, propagując i wspierając konieczność uzupełniania wiedzy w zakresie edukacji zdrowotnej.

Zadanie zostało sfinansowane z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Poniatowa.