Aktualności

Wsparcie PFRON dla samorządów, które pomagają uchodźcom z niepełnosprawnością

PFRON uruchomił realizację Programu „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” – Moduł II oraz III.

Celem programu jest zapewnienie pomocy niepełnosprawnym uchodźcom, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Program realizowany jest poprzez wsparcie finansowe samorządów prowadzących działania pomocowe.

Wnioski o przyznanie finansowania albo dofinansowania w ramach Modułu II programu rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu.

Procedury realizacji Modułu II programu wraz z załącznikami dostępne są na witrynie Funduszu: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/ 

(komunikat: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchamia-realizacje-modulu-ii-programu-pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnosci/