Aktualności

Wschodnie Dni Kooperacji

W dniach 15-17 listopada w Targach Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 w Lublinie odbędą się Wschodnie Dni Kooperacji.

Celem wydarzenia jest stworzenie miejsca spotkań dla środowiska podwykonawców i kooperantów z szeroko rozumianej branży przemysłowej z kraju i z zagranicy. W ramach Targów swoją ofertę zaprezentują przedsiębiorstwa oferujące prace podwykonawcze w zakresie obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji metalowych wyrobów gotowych oraz usług na zlecenie średnich, dużych oraz korporacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych.

W gronie Wystawców Targów Wschodnie Dni Kooperacji znajdują się głównie firmy należące do Wschodniego Klastra Obróbki Metali oraz Klastra Obróbki Metali, ale nie zabranie również firm spoza markoregionu Polski Wschodniej, m.in.: z województwa pomorskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego.
Zaproszenie do udziału w Targach skierowane jest do firm reprezentujących różne gałęzie przemysłu, w tym: maszynową, motoryzacyjną, energetyczną, lotniczą, narzędziową. W sposób szczególny zapraszamy przedstawicieli działów zajmujących się współpracą z dostawcami usług i produktów, m.in. działu zakupów, zaopatrzenia, kooperacji.
Podczas Targów będzie możliwość udziału w spotkaniach kooperacyjnych, które są wyjątkową, bezpłatną i wygodną formą budowania trwałych relacji między oferentami usług podwykonawczych oraz potencjalnymi zleceniodawcami. Zaplanowane są również wystąpienia w panelu prezentacji, gdzie będą mieli Państwo możliwość przedstawienia potencjalnym podwykonawcom warunków współpracy oraz aktualnie poszukiwanych usług bądź materiałów produkcyjnych.

Szczegółową ofertę Wystawców, elektroniczny katalog oraz formularz rejestracji zwiedzających znajdą Państwo za stronie internetowej Targów: www.kooperacja.targi.lublin.pl.
Uczestnictwo we Wschodnich Dniach Kooperacji umożliwi Państwu pozyskanie nowych partnerów biznesowych i nawiązanie nowych kontaktów handlowych.
W tym samym czasie odbędzie się IX edycja Targów Energetycznych ENERGETICS, których nowością jest Strefa Utrzymania Ruchu.

Więcej informacji:

Pismo_przewodnie_WDK

ENERGETICS_2016