Aktualności

Wręczenie promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dzisiaj, tj. 27 września br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, Sławomir Skwarek – Poseł na Sejm RP, wręczył gminom z powiatu opolskiego promesy na realizację zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, którego celem jest wspieranie samorządów w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchronienia przed degradacją i niszczeniem. Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie jest przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Z ramienia burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka, promesę na kwotę 249 900,00 zł, dotyczącą wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych na budynkach przy ul. Fabrycznej 16a i 16b w Poniatowej, odebrała Pani Kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Lidia Kuna.