Aktualności

Wręczenie promes z programu ,,Mały Strażak”

29 czerwca w Komendzie PSP w Kraśniku odbyło się uroczyste wręczenie promes z programu „Mały Strażak” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji zadania „Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków oraz przeciwdziałanie klęskom żywiołowym”. Operatorem programu w województwie lubelskim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele OSP z terenu powiatów: Kraśnik, Janów lubelski oraz Opole Lubelskie.

W uroczystości udział wzięli:

  • Kazimierz Choma Poseł na Sejm RP,
  • nadbryg. Grzegorz Alinowski Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
  • dr hab. Grzegorz Grzywaczewski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Lublinie,
  • Anna Baluch Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego,
  • Artur Jaskowski Wójt Gminy Szastarka,
  • bryg. Tomasz Michalczyk Komendant Powiatowy PSP w Kraśniku.

Z terenu gminy Poniatowa dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł. na otrzymały jednostki:

  • OSP Kraczewice,
  • OSP Kowala Pierwsza,
  • OSP Poniatowa – Miasto.