Aktualności

Wóz strażacki dostarczony do OSP w Kowali Pierwszej

W dniu 08.10.2020 r. dostarczony został kolejny wóz strażacki do Gminy Poniatowa.

Tym razem wóz z napędem 4×4 otrzymała jednostka Ochotniczej straży Pożarnej w Kowali Pierwszej.
Całkowity koszt zakupu Jego wyniósł 799 500,00 zł. Jednostka na ten cel otrzymała dotacje z:
NFOŚiGW/WFOŚiGW w Lublinie, MSWiA, Starostwa Powiatu Opolskiego a także z Gminy Poniatowa.

Wartość dotacji Gminy Poniatowa wyniosła 229 500,00 zł.