Aktualności

Wizyta studyjna w Józefowie

W ubiegły piątek , 23 marca 2018 r. obyła się wizyta studyjna w Józefowie (pow. biłgorajski)  mająca na celu zapoznanie się z funkcjonowaniem na tamtym terenie podmiotów ekonomii społecznej tj.: spółdzielni socjalnych.  Spółdzielnie socjalne są formą przedsiębiorstwa społecznego tworzonego przez osoby zagrożone marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność bądź chorobę psychiczną.  Utworzenie spółdzielni socjalnych w Poniatowej dałoby szansę na aktywizację społeczno – zawodową i integrację oraz podniesienie kwalifikacji osób  mających  trudności w znalezieniu pracy.

W delegacji uczestniczyli: Zastępca Burmistrza Pani Krystyna Sołdek, Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty, Wychowania oraz do Spraw Rodziny Pani Bożena Szwed, Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej i Porządku Publicznego Pani Krystyna Sadowska, Kierownik Wydziału Promocji i Obsługi Inwestora Pani Marzena Wójtowicz,  Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej Pani Izabela Rodzik oraz Kierownik Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Pinokio” Pan Michał Dacka.

Wyjazd odbył się w ramach projektu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.