Aktualności

„Wiosna z TVP3 Lublin” w Poniatowej

W ramach konferencji pt. „Obozy jenieckie i martyrologia ludności w małej ojczyźnie na przykładzie Poniatowej”, w dn. 23 kwietnia program „Wiosna w TVP3 Lublin” był nadawany z naszego miasta. Tematyka antenowych spotkań nawiązywała nie tylko do odbywającej się ww. konferencji i regionalizmu, ale również do rozwoju naszego miasta, planów inwestycyjnych, oferty turystycznej i propagowania aktywnego wypoczynku, któremu niewątpliwie sprzyjają położenie i przyroda Poniatowej.