Aktualności

V ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza na V ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 17 stycznia 2022 r. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2021 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. WAŻNE jest jednak, aby pieniądze przekazane z funduszu sołeckiego oraz suma środków stanowiących wkład własny sołectwa nie były mniejsze niż 40% wartości zgłoszonego przedsięwzięcia.

Prosimy u uważne zapoznanie się z regulaminem gdzie wymienione są województwa, które w tej edycji organizują I etap i wyłaniają zwycięzcę do edycji krajowej. Sołectwa będą więc składały formularze bezpośrednio do Urzędów Marszałkowskich właściwych do ich lokalizacji. Etapy wojewódzkie zakończono już na Opolszczyźnie i woj. kujawsko-pomorskim. Pozostałe sołectwa będą aplikowały bezpośrednio do biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie.

Nagrodą główną w konkursie jest statuetka „Sołecka NIKE”, dyplom i czek. Wszyscy laureaci otrzymają nagrody finansowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Informacji udziela koordynator Grażyna Sędziak po godz. 14.00

tel. 797 901 112 e-mail: biuro@wss.konin.pl

Do pobrania: