Aktualności

Utworzenie Punktu Obsługi Klienta Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy Centrum Usług Społecznych w Opolu Lubelskim

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2021 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Burmistrzem Opola Lubelskiego Panem Sławomirem Plisem w obecności Dyrektora Centrum Usług Społecznych Pani Eweliny Szkutnickiej a Starostą Powiatu Opolskiego Panem Dariuszem Piotrowskim w obecności Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Krystyny Piłat, które ma na celu utworzenie PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy Centrum Usług Społecznych.

Bezpośrednia obsługa interesantów obejmować będzie:

  • wybrane zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie związane z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej, tj. udzielanie informacji, wydawanie i przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją oraz w zakresie działań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:
  • zadania związane z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, tj. udzielanie informacji, wydawanie i przyjmowanie wniosków wraz z dokumentacją, wydawanie kart parkingowych i legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Otwarcie PUNKTU OBSŁUGI KLIENTA przy Centrum Usług Społecznych nastąpi 10 maja 2021 r.

Mieszkańcy Powiatu będą obsługiwani przy ul. Stary Rynek 44 w Opolu Lubelskim w każdy poniedziałek w godz. od 7,30 do 15,30.