Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poniatowa

Gmina Poniatowa informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poniatowa” jest dotowana na podstawie umowy nr 208/2018/D/OZ z dnia 18.06.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.