Aktualności

Uroczystość otwarcia drogi Poniatowa – Kraczewice oraz Żłobka Miejskiego w Poniatowej

W dniu dzisiejszym w Poniatowej odbyły się dwie uroczystości: oficjalne otwarcie drogi łączącej ul. 11 Listopada z Kraczewicami oraz otwarcie Żłobka Miejskiego. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej. Następnie zaproszeni goście udali się na ul. 11 Listopada, gdzie nastąpiło otwarcie drogi gminnej Poniatowa – Kraczewice.

Wśród gości obecni byli: Pan Przemysław Czarnek Poseł na Sejm RP, Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski, Pani Ewa Baranowska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Poniatowej oraz radni Rady Miejskiej w Poniatowej, Pan Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej, Pani Aneta Poniatowska Zastępca Burmistrza Poniatowej, ks. Jerzy Wesołowski Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach, Pani Anna Ruta Skarbnik Gminy Poniatowa, Pan Witold Szwajgier Sekretarz Gminy Poniatowa, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Poniatowa, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poniatowa, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Poniatowej, mieszkańcy gminy.

Po przywitaniu gości głos zabrał Pan Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że zadania samorządu skupiają się przed wszystkim na zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności. Zaznaczył, że inwestycje infrastrukturalne w naszej gminie są możliwe dzięki intensyfikacji rządowego wsparcia finansowego dla samorządów. Następnie głos zabrał Pan Przemysław Czarnek Poseł na Sejm RP który zaznaczył, że Gmina Poniatowa uzyskała już ponad 7 mln złotych na remonty dróg. Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski podkreślił sukces Gminy Poniatowa w pozyskiwaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz innych środków rządowych. Podczas uroczystości ks. Jerzy Wesołowski proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach poświęcił drogę oraz pobłogosławił wszystkich, którzy będą ją użytkowali. Po modlitwie nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi.

Kolejnym punktem programu było otwarcie Żłobka Miejskiego w Poniatowej. Do uroczystości dołączyli rodzice wraz z dziećmi, które uczęszczają do żłobka. Głos zabrali: Pan Paweł Karczmarczyk Burmistrz Poniatowej, Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelskie oraz Pani Grażyna Grecko Dyrektor Żłobka Miejskiego w Poniatowej. W przemówieniach zaznaczono, że jego powstanie było możliwe, dzięki otrzymanym środkom z Rządowego Programu „Maluch +”, na które Gmina Poniatowa uzyskała promesę w wysokości 960 000 zł. Dla włodarzy Poniatowej priorytetem jest wspieranie rodziców w godzeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Temu właśnie ma służyć Żłobek Miejski w Poniatowej, czyli miejsce dla najmłodszych obywateli gminy, gdzie opiekę znalazło ponad trzydzieścioro dzieci.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi goście zwiedzili żłobek, następie udali się na występny artystyczne w Domu Muzyki w Kraczewicach. Kunsztem muzycznym zachwycili: Dawid Stola, który wykonał na fortepianie utwory W. Kilara oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta z CKPiT, pod batutą Pana Jarosława Mielko.

Bardzo dziękujemy wszystkim za obecność, w tym jakże uroczystym dniu.

Galeria zdjęć

Fragment Panoramy Lubelskiej