Aktualności

Uroczyste wręczenie promes potwierdzających otrzymaną dotację dla jednostek OSP na doposażenie dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych

W dniu 7 listopada w Zespole Szkół w Kazimierzu Dolnym odbyło się uroczyste wręczenie promes potwierdzających otrzymaną dotację dla jednostek OSP na doposażenie dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele jednostek OSP z terenu powiatu opolskiego i puławskiego. Naszą gminę reprezentowali przedstawiciele OSP: Poniatowa-Miasto, Poniatowa Wieś, Kraczewice i Kowala Druga. Ponadto dotacje otrzymały także OSP Kowala Pierwsza i OSP Niezabitów. Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków drużyn.

Środki zostały pozyskane w ramach rezerwy budżetowej 25 mln zł, które Rząd przeznaczył na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych.

W uroczystości wręczenia promes uczestniczyli: Poseł na Sejm RP- prof. dr hab. Krzysztof Szulowski, Poseł na Sejm RP – Sławomir Skwarek, Poseł na Sejm RP – Marta Wcisło, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP- nadbryg. Grzegorz Alinowski, Starosta Puławski –  Danuta Smaga, Starosta Opolski – Dariusz Piotrowski, Komendant Powiatowy PSP w Puławach – st. bryg. Grzegorz Podhajny, Komendant Powiatowy PSP w Opolu Lubelskim- st. bryg. Sławomir Kowalczyk, przedstawiciele władz samorządowych oraz druhowie OSP przewidziani do otrzymania promes.

Po zakończonej części oficjalnej nasi przedstawiciele odwiedzili Muzeum Nadwiślańskie gdzie mieli okazję zapoznać się z wystawą:  „Okruchy wspomnień. Okupacja na Puławskim Powiślu w okresie II wojny światowej”.

Po powrocie do Poniatowej młodzi przedstawiciele OSP odwiedzili Burmistrza Poniatowej – Pawła Karczmarczyka, gdzie czekał na nich mały słodki poczęstunek a także krótka lekcja historii nt. zbliżającego się Święta Niepodległości.