Aktualności

Uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

Historia obchodzenia Dnia Edukacji Narodowej w Polsce ma swoje początki w 1957 r., kiedy to odbyła się Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie, podczas której ustalono, że 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i świętem nauczycieli.
W 1972 r. natomiast wprowadzono Dzień Nauczyciela, który przypadał w rocznicę powołania (w 1773 r.) Komisji Edukacji Narodowej t. j. 14 października.
W 1982 r., w miejsce Dnia Nauczyciela wprowadzono Dzień Edukacji Narodowej. 

Z okazji tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Gminie Poniatowa, w dniu 8 października w Centrum Kultury, Promocji i Turystki w Poniatowej odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza Poniatowej dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli.

Po otwarciu uroczystości przez Panią Joannę Kawałek Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz przedstawieniu programu spotkania, głos zabrali Pan Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk oraz z-ca Burmistrza Pani Aneta Poniatowska. Przywitali wszystkich obecnych pracowników oświaty oraz przybyłych gości. Pan Burmistrz podkreślił wartość pracy pedagogicznej i ogromne zaangażowanie włożone w edukację dzieci i młodzieży. Podziękował nauczycielom i dyrektorom szkół za trud, jaki wkładają w kształtowaniu uczniów na mądrych i zaradnych obywateli.  Skierował także słowa uznania do pracowników administracji i obsługi, którzy dbają o obsługę administracyjną, finansowo-księgową oraz organizacyjną.

Podczas uroczystości Pan Burmistrz wręczył nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe, wzorowe pełnienie obowiązków służbowych, bardzo dobrą współpracę i zaangażowanie w zarządzaniu podległą jednostką:Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej Panu Rafałowi Pastwie, DyrektorowiSzkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie Panu Ireneuszowi Radomskiemu, DyrektorSzkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Pani Bożenie Mroczkowskiej, DyrektorSzkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach Pani Renacie Kilian, DyrektorSzkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii Pani Bożenie Chyle, DyrektorPrzedszkola Miejskiego w Poniatowej Pani Annie Bartoś, DyrektorŻłobka Miejskiego w Poniatowej Pani Grażynie Długosz-Grecko oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej Pani Annie Gogół.

Nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy wyróżnili się ponadprzeciętnym zaangażowaniem w pracę wykraczającą poza zakres podstawowych obowiązków nauczyciela. Za pomysłowość, podejmowanie inicjatyw i przygotowywanie szeregu działań obejmujących środowisko szkolne i lokalne. Za osobisty wkład w rozwój dzieci i młodzieży. Zaangażowanie, które przekłada się na wyniki na olimpiadach i sukcesy w konkursach. Za wpajanie wrażliwości i postaw moralnych. Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się: Wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej Pani Jolanta Markuszewska i Pani Ewa Zielińska, Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie Pani Beata Manowska, Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali Pani Monika Wiczuk, Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach Pani Bożena Ziółkowska-Oćwieja, Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii Pani Elżbieta Taciak, Nauczycielki Przedszkola Miejskiego w Poniatowej Pani Sylwia Ciosek oraz Renata Gołębiowska.    

Spotkanie uświetniła część artystyczna wykonana przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Poniatowej pod batutą kapelmistrza Pana Jarosława Mielko. Zgromadzeni goście byli zafascynowani występem, który uhonorowali gromkimi brawami. Po koncercie Pan Jarosław zwrócił się do obecnych z życzeniami oraz poinformował, że Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Poniatowej jest otwarta na nowych artystów, których chętnie przyjmie w swoje szeregi.      

Wszystkim obecnym na uroczystości pracownikom oświaty, zaproszonym gościom, młodym artystom oraz organizatorom, dziękujemy za przybycie i udział w uroczystości.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty składamy najlepsze życzenia i dziękujemy za dotychczasowy trud, jaki włożyliście w kształcenie naszego społeczeństwa.