Aktualności

Umowa na przebudowę ulicy Magnoliowej i Jaśminowej (oś. Henin) PODPISANA

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk w towarzystwie kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Lidii Kuny podpisał umowę z prezesem firmy „STAN-LUB” Lubomirem Bujała na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulic Magnoliowa i Jaśminowa os. Henin.”

Zakres robót zawartych w umowie polega na:
przebudowie części odcinków dwóch ulic zlokalizowanych na osiedlu Henin w Poniatowej, tj. część odcinka ul. Magnoliowej na odcinku od km 0+000 do km 0+142 oraz część odcinka ul. Jaśminowej na odcinku od km 0+000 do km 0+117, których zakres obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowej, ograniczonej krawężnikami betonowymi wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego całego osiedla.

Wykonawcą zadania będzie: P.P.H.U. „STAN-LUB” Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski
z siedzibą w Bełżycach, ul. Lubelska 38, 24-200 Bełżyce.

Wartość inwestycji: 246 108,65 zł.

Planowany termin zakończenia prac: do 31.08.2020 r.