Aktualności

Umowa na przebudowę drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa – Stoczki podpisana !

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Zygmunt Wyroślak, w obecności Skarbnika Gminy Pani Anny Ruty podpisał umowę na przebudowę drogi lokalnej nr 2241L Poniatowa – Stoczki.

Całkowita wartość inwestycji to: 1 133 233, 77 zł