Aktualności

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Poniatowej Kolonii wzięli udział w Konkursie „Eko Lider LGD”

Życie jest jak pajęczyna, a każda jej nitka składa się z różnych elementów –
rzek, oceanów, roślin, zwierząt…
Jeśli zniszczymy jedną nić tej pajęczyny, cała ulegnie zniszczeniu!

Takim oto mottem uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii, kierują się przeprowadzając swoje akcje związane z konkursem ekologicznym organizowanym przez Lubelską Grupę Działania ,,Owocowy Szlak”.       

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu opolskiego i nosi tytuł ,,Eko Lider LGD”. Głównym celem konkursu jest kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz wyrobienie w uczniach gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Uczniowie klasy IV przeprowadzili mnóstwo akcji ekologicznych, do których zaprosili m.in. Urząd Miejski w Poniatowej, GPGK, OSP Poniatowa Wieś, Koło Gospodyń Wiejskich w Poniatowej Kolonii, Stowarzyszenie Kobiet ,,Szumiące Topole”, Sołtysów Poniatowej Wsi i Poniatowej Kolonii III i IV, lokalnych przedsiębiorców (Gospodarstwo Ogrodnicze ,,Kolonia” Łukasz Oświeciński), rodziców, dziadków, przyjaciół.

Dzieci w ramach konkursu sadziły drzewa wokół szkoły, budowały kompostownik, odwiedziły pasiekę i szklarnię, sadziły zioła i kwiaty do szkolnego ogródka, zakupiły i umieściły na drzewach hotele dla owadów.

Jednak największym wyzwaniem dla Ekojaśków było przygotowanie przedstawienia teatralnego, niosącego przesłanie ekologiczne i zaprezentowanie go w trzech zaprzyjaźnionych szkołach.

Rozstrzygnięcie konkursu na ,,Eko Lidera LGD” już 20 czerwca.