Aktualności

Turnusy rehabilitacyjne KRUS w 2023 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od dnia 1 stycznia 2023 roku może kierować osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą oraz ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne.

Celem rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej jest poprawa stanu zdrowia, poprawa stanu funkcjonalnego i kondycji psychofizycznej pacjentów. Turnusy regeneracyjne mają na celu poprawę kondycji psychofizycznej oraz jakości życia.

Szczegółowe informacje są dostępne w placówkach terenowych i oddziałach regionalnych KRUS oraz na stronie: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja-lecznicza-turnusy-regeneracyjne/