Aktualności

Trwają prace zadania w ramach projektu pn. „REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY ULICĄ BRZOZOWĄ A ZBIORNIKIEM WODNYM W PONIATOWEJ”

Trwają prace zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Inwestycja przewiduje wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki, budowę chodnika z drewnianych kręgów wzdłuż rzeki i punktu widokowego od ul. Nałęczowskiej, budowę sceny plenerowej z zadaszeniem, strefy rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku z siłownią zewnętrzną i parkiem linowym.
Wymianie będzie podlegała nawierzchnia miejsc parkingowych oraz budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Brzozowej. Wykonana zostanie instalacja elektryczna zewnętrzna wraz z oświetleniem terenu. Zamontowane zostaną nowe ławki, kosze na śmieci oraz zadaszenie z paleniskiem.
Dodatkowo zostaną wykonane nowe nasadzenia zieleni, wymienione będą trawniki wraz z warstwą humusową.
Teren od strony rzeki części południowej zostanie ogrodzony.

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Planowany termin zakończenia prac, zgodnie z umową, to 31.08.2021 r.