Aktualności

Szlachetna Paczka.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Jego prekursorem jest ks. Jacek Stryczek. Ta wprowadzona przez niego w Krakowie przedświąteczna tradycja ma już 15 lat. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i Darczyńców na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia rodziny otrzymują paczki odpowiadające ich indywidualnym potrzebom, a nieraz nawet marzeniom. Jednocześnie dla obdarowanego ma to być impuls do zmiany na lepsze.

W tym roku w Poniatowej odbyła się pierwsza edycja Szlachetnej Paczki. Dwudziestu wolontariuszy (większość z nich to uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Poniatowej) na czele z Liderem Rejonu, Panią Małgorzatą Wiśniewską, objęło opieką trzydzieści rodzin z Poniatowej i okolic. Oczywiście Paczka nie miałaby prawa bytu, gdyby nie ludzie dobrej woli – nasi Darczyńcy. Niezmiernie miło było nam współpracować zarówno z osobami prywatnymi, jak i z instytucjami, takimi jak: Urząd Miejski oraz Rada Miejska, Holding „Pawtrans”, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Zgoda” w Poniatowej – sklepy „Gama”,  Stowarzyszanie na Rzecz Rozwoju Wsi Kowala „Podkowa”. Do akcji włączyli się także uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele szkół: Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Poniatowej, Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej, Zespołu Szkół nr 2 w Bełżycach oraz Zespołu Szkół w Poniatowej.

Dla nas, wolontariuszy, udział w projekcie był niezapomnianym przeżyciem. Radość obdarowanych osób, uśmiechy dzieci, słowa wdzięczności, a także rozmowy z Darczyńcami to niezwykle emocjonujące doświadczenia. Taki był finał tego przedsięwzięcia. Piękna zapłata za trud i czas poświęcony na jego realizację, bo początki nie były łatwe. Nas, potencjalnych wtedy wolontariuszy, czekały szkolenia i testy. Potem przyszedł czas na nie zawsze łatwe rozmowy z rodzinami, które postanowiliśmy objąć opieką. Ale im bardziej przytłaczała nas biurokracja, tym bardziej byliśmy zdeterminowani, by każda wskazana przez nas rodzina otrzymała pomoc. Efektem tych działań było to, że zdecydowana większość naszych rodzin została obdarowana przez Darczyńców z Warszawy. Paczki dostarczone zostały w późnych godzinach wieczornych, w sobotę 12 grudnia. Ich ilość świadczyła o tym, jak wielu jest ludzi wrażliwych na niedolę innych, a jednocześnie tak hojnych dla nieznanych sobie osób. Zmęczeni rozładunkiem z przyjemnością patrzyliśmy na piętrzące się prezenty. Ich widok zmotywował nas do działań na dzień następny. W niedzielę 13 grudnia wolontariusze rozwieźli paczki do rodzin. Projekt ten pozwolił nam inaczej spojrzeć na nasze własne życie, pomógł dostrzec to, co naprawdę jest ważne. Utkwiły mi w pamięci słowa jednego z darczyńców, który był obecny przy wręczaniu rodzinie prezentów: „Ta paczka jest bardziej potrzeba mi, niż im. Dzielenie się z innymi nie powoduje, że stajemy się ubożsi, wprost przeciwnie, bardzo nas ubogaca.” Równie ważne dla nas było wyznanie jednej z obdarowanych osób: „Obdarowanie zachęca do dzielenia się. Paczka przyszła w czasie szczególnie trudnej sytuacji finansowej i budzi nadzieję na pokonanie trudności.” To pokazuje, że udział w tym projekcie ma sens, że to nie tylko jednorazowa pomoc materialna. Jest to sposób na to, aby ktoś poczuł się ważny i uwierzył w siebie. I Ty możesz pomóc ludziom w potrzebie. Może dzięki Tobie ktoś odzyska siłę i wiarę w lepsze jutro.

My, „Drużyna Super W”, nie moglibyśmy zbyt wiele zdziałać bez pomocy innych osób. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Poniatowej Alicji Niezgodzie za pozwolenie zorganizowania na terenie naszej placówki szkolenia dla wolontariuszy oraz udostępnienie nam pomieszczeń szkoły na magazyn. Wdzięczni jesteśmy również Księdzu Proboszczowi Piotrowi Petrykowi za opiekę duchową projektu. Jeszcze raz dziękujemy naszym lokalnym Darczyńcom, którzy dołożyli się do paczek: Zbigniewowi i Halinie Baranom, Jolancie Smadze, Annie Drozd, Agnieszce i Tomaszowi Solom, Robertowi Sijce i Edycie Dudzie, Kindze Kisiołek, Bożenie Zburzyńskiej, Krystynie Czajce, Annie Żywickiej – dzięki Wam, ludziom o szlachetnych sercach, istnieje Szlachetna Paczka.

                                                                                  Drużyna Super W

 

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC