Aktualności

Szkolenie wyjazdowe w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

W Gminie Poniatowa trwają intensywne prace związane z tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Po dokonaniu wnikliwej diagnozy obszarów Gminy, nadszedł czas na szkolenie wyjazdowe, organizowane w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno- gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W dniach 12-13 grudnia 2016 r. grupa 15 interesariuszy procesu rewitalizacji udała się do Chęcin, aby zapoznać się z procedurami i aspektami technicznymi tworzenia LPR-u oraz zainspirować się działaniami jakie zostały z powodzeniem zrealizowane w gminie o podobnym charakterze i wielkości w stosunku do Poniatowej.

Celem wizyty była obserwacja obszarów zrewitalizowanych, konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie procesu rewitalizacji w Chęcinach, a także zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie rewitalizacji. Gmina Chęciny w wielu aspektach przytaczana jest jako przykład miejsca, w którym proces rewitalizacji został zrealizowany w sposób wzorcowy, dlatego właśnie ją wybraliśmy na miejsce szkolenia wyjazdowego.

Pierwszego dnia powitał nas Pan Robert Jaworski Burmistrz Miasta i Gminy Chęcin wraz z pracownikami Urzędu, który przedstawił zrealizowane przedsięwzięcia, opowiedział o tym jak przebiegał proces rewitalizacji w ich mieście, z jakimi trudnościami trzeba było się zmierzyć oraz jakie są finalne korzyści. Następnie grupa interesariuszy mogła obejrzeć budynek urzędu, który przeszedł kapitalny remont, a następnie wszyscy zostali zaproszeni do Niemczówki, renesansowej kamienicy z 1570 roku, w której obecnie mieści się Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny. W tym miejscu Pan Burmistrz wnikliwie przedstawił inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane w ramach rewitalizacji. Druga połowa dnia przebiegała pod znakiem intensywnego szkolenia z zakresu aspektów prawnych, korzyści płynących z realizacji LPR, finansowania działań dotyczących rewitalizacji w nowej perspektywie UE oraz dobrych praktyk.

Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się od szkolenia teoretycznego z zakresu przesłanek opracowania LPR, metodyki delimitacji, wykorzystania narzędzi GIS, modelingu 3D i włączania mieszkańców gminy w proces prac nad LPR. Następnie uczestnicy udali się na szkolenie w terenie, które zapoczątkował spacer na Wzgórze Zamkowe i Zamek Królewski- symbol gminy, którego rewitalizacja przyczyniła się do ożywienia gospodarczego gminy, w szczególności w zakresie rozwoju funkcji turystycznej.

Te dwa intensywne dni szkolenia były pełne wrażeń, atrakcji i nowych informacji. Jednak głównym celem wyjazdu było zachęcenie społeczności lokalnej do włączenia się w tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz wzbudzenie chęci do działania i współpracy, ponieważ osiągnięcie dużych efektów jest możliwe, ale potrzeba do tego wspólnego zaangażowania władz gminy i przede wszystkim jej mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom za miłe przyjęcie i udzielenie cennych wskazówek, instrukcji, które będą dla nas ważną lekcją przy tworzeniu własnego Lokalnego Programu Rewitalizacji.