Aktualności

Szczygiełkowy Festyn oraz oficjalne otwarcie Sali Koncertowej

Dzisiaj, 10 czerwca br., w siedzibie poniatowskich zespołów muzycznych – zespołu muzyki dawnej „Scholares Minores pro Musica Antiqua” oraz chórów „Szczygiełki” odbył się Szczygiełkowy Festyn połączony z oficjalnym otwarciem Sali Koncertowej. W uroczystościach na zaproszenie organizatorów Państwa Danuty i Witolda Danielewiczów, kierownictwa artystycznego zespołów muzycznych, Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców wziął udział m.in. burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Dziękczynną w kościele pw. Ducha Świętego w Poniatowej. Następnie, zgromadzeni zebrali się w nowo wyremontowanej Sali Koncertowej, by podziwiać nowy wystrój. Państwo Danuta i Witold Danielewiczowie poprowadzili oficjalne rozpoczęcie, witając wszystkich przybyłych gości, rodziców oraz członków zespołów.

W dalszej części spotkania burmistrz Poniatowej pogratulował wszystkim zaangażowanym w organizację dzisiejszego wydarzenia oraz Państwu Danielewiczom wspaniałej inicjatywy, która miała na celu poprawę funkcjonalności siedziby Zespołów. Burmistrz przekazał na ręce Pani Danuty upominki oraz życzył wszelkiej pomyślności w dalszej działalności.

Na zakończenie części oficjalnej gospodarze wydarzenia wręczyli podziękowania dla osób zaangażowanych w pracę na rzecz ich działalności oraz nagród dla członków Zespołów za wysoką frekwencję i szczególną pracowitość na zajęciach.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert Zespołu Rockowego „Junior Band”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!