Aktualności

Symboliczne „wkopanie łopaty” pod budowę sal gimnastycznych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Poniatowa

W dniu 20 czerwca 2022 r. odbyła się uroczystość symbolicznego „wkopania łopaty” pod budowę sal gimnastycznych przy czterech szkołach podstawowych w Gminie Poniatowa: w Dąbrowie Wronowskiej, Poniatowej Kolonii, Kowali oraz Niezabitowie. W uroczystości, na zaproszenie Burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka, wzięli udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczący w Dąbrowie Wronowskiej, a następnie reprezentowany przez Szymona Osieleńca Dyrektora Biura Poselskiego, Sekretarz stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych Jan Kanthak, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Artur Domański, Lubelski Wicekurator Oświaty Mirosław Wójcik wraz z wizytator Małgorzatą Bojar, Starosta Opolski Dariusz Piotrowski, Członkowie Zarządu Powiatu Opolskiego Michał Kramek i Wojciech Furtak, Radni Rady Powiatu Opolskiego z terenu Gminy Poniatowa, Radni Rady Miejskiej w Poniatowej z przewodniczącą Ewą Baranowską na czele, Zastępca Burmistrza Poniatowej Aneta Poniatowska, Skarbnik Gminy Anna Ruta, Sekretarz Gminy Dominik Molesta, proboszczowie parafii: w Poniatowej ks. Piotr Petryk, w Kraczewicach ks. Jerzy Wesołowski, w Chodlu ks. Ryszard Denys, w Wąwolnicy ks. Jerzy Ważny, Dyrektorzy placówek oświatowych w Gminie Poniatowa oraz Prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Żaczek” Dorota Włodarczyk – Chęć, Dyrektor ZS w Poniatowej Tatiana Lasota – Rodzik, Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Poniatowa, Kierownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Sołtysi sołectw Gminy Poniatowa, Przedstawiciele Wykonawcy – firmy „EDACH Spółka z o. o. Spółka komandytowa” z siedzibą w Jakubowicach Konińskich – Kolonii reprezentowanej przez prokurenta Jarosława Bryla wraz z pracownikami, Dyrektor PGE Dystrybucja oddział w Lublinie – Rejon Energetyczny Kraśnik Sławomir Żeleźnik oraz licznie przybyli mieszkańcy a wśród nich nauczyciele, uczniowie i rodzice dzieci uczęszczających do szkół.Wydarzenie miało wyjątkowy charakter z uwagi na fakt, że odbywało się przy każdej z placówek oświatowych, których dotyczy projekt budowy sal gimnastycznych. Gospodarz uroczystości – Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, przy każdej ze szkół dziękował wszystkim gościom za uczestnictwo w tak ważnym dla nas wydarzeniu oraz informował o szczegółach dotyczących inwestycji. Głos zabrali także Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Sekretarz stanu MAP Jan Kanthak, w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Artur Domański, Lubelski Wicekurator Oświaty Mirosław Wójcik, który odczytywał także list Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki, Starosta Opolski Dariusz Piotrowski oraz Dyrektorzy szkół, w których jest realizowana inwestycja i którzy przygotowali podziękowania i kwiaty dla gości.W Dąbrowie Wronowskiej, dzięki firmie EDACH Sp. z o.o. Sp. komandytowa, dla wszystkich uczestników został przygotowany tort. Przy każdej ze szkół nastąpiło uroczyste i symboliczne „wkopanie łopaty” pod budowę sali gimnastycznej.Na zakończenie wydarzenia, członkinie Stowarzyszenia Kobiet Zielone Sioło z Niezabitowa, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zofiance oraz rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niezabitowie, przygotowały dla wszystkich zgromadzonych gości wyśmienity poczęstunek, za który serdecznie dziękujemy.Przypominamy, że w dn. 12 maja 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej nastąpiło oficjalne podpisanie umów na budowę sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Niezabitowie, Kowali Drugiej, Dąbrowie Wronowskiej i Poniatowej Kolonii, pomiędzy Zamawiającym – Gminą Poniatowa reprezentowaną przez Burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka oraz skarbnik Gminy Annę Rutę, a Wykonawcą- firmą „EDACH Spółka z o. o. Spółka komandytowa” z siedzibą w Jakubowicach Konińskich – Kolonii, reprezentowaną przez komplementariusza Jana Starownika i prokurenta Jarosława Bryla. Całkowita wartość zadania wynosi 14 869 999,99 zł brutto. Część środków finansowych na realizację inwestycji Gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 996 000,00 zł i Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – 5 999 700,00 zł – łącznie 9 995 700,00 zł. Pozostała kwota 4 874 299,99 zł, pochodzi z budżetu gminy.