Aktualności

Świetlica w Spławach tętni życiem

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach” przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Poniatowej  realizuje obecnie projekt pn. „Dostosowanie świetlicy wiejskiej w Spławach do funkcji społeczno-kulturalnych”. Jest on realizowany w ramach projektu grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Całkowity koszt grantu wynosi 23 572,00 zł i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz  Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Potrzeba realizacji operacji wyrosła z chęci realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Mimo, że wieś jest niewielka, działa bardzo prężnie. Organizowane są w świetlicy uroczystości kultywujące wiejską tradycję i obrzędy. Wspieramy także grupy defaworyzowane tj. seniorów czy bezrobotne mamy.

W ramach operacji wykonany został remont podłogi świetlicy wiejskiej oraz zakupione zostało dodatkowe wyposażeni: ławki do siedzenia, naczynia, nagrzewnica, meble, ozonator powietrza. Zorganizowano  spotkania wielopokoleniowe tj. dzień dziecka, spotkania na których przygotowano tradycyjne potrawy i wypieki regionalne  oraz kultywujące tradycyjne obrzędy związane z naszym regionem.

Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach”