Aktualności

Sukces Gminy Poniatowa – projekt modernizacji CKPiT oraz Kina Czyn najwyżej oceniony!

Projekt przygotowany przez Gminę Poniatowa, p.n. „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej przez modernizację obiektów”, znalazł się na pierwszym miejscu na liście projektów do dofinansowania. Spełnił kryteria wyboru projektów oraz uzyskał 95,33 ! na 100 punktów w ramach konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/16.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem rozbudowę budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki oraz remont Kina „Czyn” z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach rozbudowy budynku Centrum Kultury Promocji i Turystyki przewiduje się między innymi: termomodernizację obiektu, nadbudowę piętra, wymianę pokrycia dachowego, wykonanie kompleksowych  prac remontowych, montaż instalacji solarnej oraz wyposażenie pomieszczeń CKPiT.

W ramach przebudowy Kina Czyn wykonane zostaną następujące prace: remont posadzek, tynków i okładzin ściennych, sufitów, prace malarskie oraz przebudowa zaplecza. Aranżacja wejścia głównego do obsługi – kasa, szatnia, sala kinowa (sufit akustyczny), Izba Pamięci COP, scena. Wykonanie nowego biegu schodowego, remont tarasu z nową balustradą, opaski, przebudowa schodów, napisy.

Budynki zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowy wygląd otrzyma parking koło Kina Czyn i otoczenie wokół dwóch obiektów.

Całkowita wartość projektu: 4 803 285,88 zł

Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR: 4 036 893,00 zł

Realizacja projektu rozłożona została na lata 2017-2018.