Aktualności

Sukces Gminy Poniatowa: Burmistrz podpisał umowę na projekt „Poniatowa – stawy pełne energii”

W środę 13.03.2019 r. Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk podpisał umowę na dofinansowanie projektu: „Poniatowa – stawy pełne energii”. Gmina Poniatowa otrzymała ponad 845 tys. zł w ramach RPOWL na działania związane z turystyką przyrodniczą.

Projekt zakłada realizację następujących zadań: wybudowanie obiektu turystycznego i rekreacyjnego na terenie parku miejskiego – naturalistycznego placu zabaw z zestawem wspinaczkowym i wiszącym mostem oraz z elementami małej architektury i infrastruktury teletechnicznej tj. systemu monitoringu placu, montażu infokiosku z zapewnioną wizualną i głosową obsługą w dwóch językach obcych, co przyczyni się do zaspokajania potrzeb, zarówno mieszkańców jak i turystów.

Park miejski uatrakcyjni ścieżka dydaktyczna z 7 stanowiskami przyrodniczymi, tablicami informacyjnymi o środowisku naturalnym „Doliny Dziesięciu Stawów”.

Projekt ponadto obejmuje budowę fragmentu drogi rowerowej oraz renowację fontanny.

Wartość całkowita projektu: 1 325 743,38

Dofinansowanie UE: 854 602,64

Wydatki kwalifikowalne: 1 005 414,90