Aktualności

Stypendia za wysokie wyniki w nauce rozdane

W dniu 9 września 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów oraz nagród dla absolwentów szkół podstawowych z Gminy Poniatowa, przyznanych przez Burmistrza Poniatowej za wysokie wyniki w nauce osiągnięte w roku szkolnym 2021/2022. Stypendia przyznano 30 uczniom kontynuującym naukę, natomiast nagrody 34 uczniom z VIII klas, którzy w bieżącym roku zakończyli edukację w szkołach podstawowych.

Spotkanie zainaugurowała Aneta Poniatowska – Zastępca Burmistrza Poniatowej, która pogratulowała osiągnięć zarówno wyróżnionym, jak i licznie zgromadzonym na sali rodzicom oraz życzyła uczniom dalszych sukcesów w nauce. Następnie odbyło się wręczenie dyplomów przez Zastępcę Burmistrza Poniatowej, Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu ds. Obsługi Oświaty Annę Gogół, dyrektorów poszczególnych szkół podstawowych oraz Przewodniczącą Rady Rodziców SP w Poniatowej Katarzynę Krupę.

W pierwszej kolejności Zastępca Burmistrza Poniatowej wraz z Dyrektorem Szkoły Rafałem Pastwą wręczyli dyplomy uczniom Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej. Następnie wyróżniono uczniów: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kraczewicach, reprezentowanej przez Dyrektor Renatę Kilian, Szkoły Podstawowej im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Niezabitowie, reprezentowanej przez Dyrektora Ireneusza Radomskiego, Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kowali, reprezentowanej przez Dyrektor Bożenę Mroczkowską, Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Poniatowej Kolonii, reprezentowanej przez Dyrektor Bożenę Chyłę oraz Społecznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wronowskiej, reprezentowanej przez Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego „Żaczek” Dorotę Włodarczyk – Chęć.

Wszystkim nagrodzonym jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!