Aktualności

Strażacy OSP z terenu gminy Poniatowa otrzymali nowy sprzęt oraz wyposażenie osobiste

W dniu 13.11. 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Poniatowej nastąpiło przekazanie sprzętów i wyposażenia osobistego dla strażaków z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z terenu naszej gminy.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono:
– 8 kompletów ubrań specjalnych ochronnych 3 częściowych w kolorze piaskowym,
– agregat prądotwórczy
– maszt oświetleniowy LED
Sprzęt otrzymały jednostki: OSP Kraczewice, OSP Poniatowa-Miasto, OSP Poniatowa Wieś.
Całkowita kwota realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej strażaka dla jednostek OSP z terenu gminy Poniatowa” wyniosła 31 600 zł, z czego 50 % stanowi dotacja z WFOŚiGW. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Poniatowa.